Strona główna » Kontakt
drukuj | A | A | A

Kontakt

Kontakt: (42) 6 300 900

Kontakt

 

FPL Sp. z o.o. 

Siedziba:
Kamienica Pod Aniołami
ul. Piramowicza 9, 90-254 Łódź
tel. 426 300 900
tel./fax. 426 303 993

 

Rejestracja i dokumentacja:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia,
XX Wydział KRS, nr 0000075078;
kapitał zakładowy 107 100 PLN;
NIP 725-00-41-469

Ewa Bartniak

Ewa Bartniak

Asystentka

 

 

Lokalizacja Biura

 

+