Strona główna » Narzędzia » FPL Time Platform
drukuj | A | A | A

Narzędzia

Kontakt: (42) 6 300 900

FPL Time Platform

 

Meetingi on-line – technologia na miarę pełni rozwoju

   Webinar

 

Dają uczestnikom i trenerom możliwość pracy z materiałami szkoleniowymi w tym samym czasie, nie wymagając obecności na sali szkoleniowej. 

Umożliwiają prowadzenie wideokonferencji czy oglądanie prezentacji z jednoczesnym prowadzeniem
dyskusji i komentarzem.

Zapewniając interaktywność procesu rozwojowego, wzmacniają jego atrakcyjność i skuteczność.

 

  

 

Szkolenia on-line – wygodna podróż drogą rozwoju

 

Szkolenia on-line

 

Są ekonomiczną, a jednocześnie skuteczną formą utrwalania wiedzy i umiejętności.

Umożliwiają utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania uczestników
po przeprowadzeniu warsztatów.

Dają możliwość samodzielnego przyswojenia dużych partii materiałów szkoleniowych.

 

    

 

Testy on-line – z ręką na pulsie rozwoju

 

Testy on - line

 

Ułatwiają zdiagnozowanie luk kompetencyjnych i dostosowanie procesu rozwojowego
do potrzeb uczestników.

Pozwalają systematycznie oceniać efekty szkoleniowe i przekazywać informacje zwrotne.

Służą szybkiej weryfikacji zdobytej wiedzy na każdym etapie doskonalenia kompetencji.

   

 

 

Konferencje telefoniczne – wspólnie o rozwoju

 

 Telekonferencja

 

Zapewniają możliwość prowadzenia bieżących konsultacji dotyczących treści szkoleniowych.

 Stanowią okazję, by uczyć się i doskonalić kompetencje korzystając z doświadczeń innych uczestników.

Umożliwiają kontakt i wzmacnianie osiągniętych efektów z każdego miejsca, nawet
bez dostępu do komputera.

 

 

 

 

Maile – poczta elektroniczna w służbie rozwoju

 

mail

 

Dostarczają wskazówek do samodzielnego wykonywania prostych, ale istotnych ćwiczeń.

 Pełniąc funkcję motywatora, przypominają o ważnych kwestiach rozwojowych.

Informują uczestników o kwestiach istotnych na danym etapie procesu rozwojowego i wskazują kolejne kroki w drodze do celu.

 

 

 

 

SMS-y – krótkie wiadomości w sprawie rozwoju

 

 Sms

 Motywują do aktywności w procesie rozwojowym i zachęcają do stosowania
zdobytych umiejętności.

Przypominają o ćwiczeniu w miejscu pracy, w codziennych sytuacjach zawodowych.

Dostarczają w prosty i wygodny sposób impulsów rozwojowych oraz utrwalających wypracowane kompetencje.

 

 

Zaloguj się

Zadaj pytanie

+