Strona główna » Metodyki » FPL CS
drukuj | A | A | A

Metodyki

Kontakt: (42) 6 300 900

FPL CS

Style myślenia są nawykowym sposobem odbierania i przetwarzania
informacji, wpływającym na specyfikę działania i komunikowania się jednostki.

FPL CS® jest autorską metodyką wskazującą istotną rolę stylów myślenia w życiu organizacji. FPL CS® umożliwia rozpoznawanie tych stylów i wykorzystanie naturalnych predyspozycji poznawczych w budowaniu kultury skutecznego porozumiewania się.

 

 

 CS 

Natychmiastowe

zastosowanie

 

FPL CS® ułatwia szybkie rozpoznawanie stylów myślenia
i błyskawiczne zastosowanie tej wiedzy w celu poprawienia komunikacji interpersonalnej. Metodyka FPL CS® uwzględnia praktyczną potrzebę doskonalenia jakości relacji.
 

 

  

 

CS

 

Właściwa osoba

na właściwym stanowisku

 

Wiedza na temat FPL CS® wpływa na odpowiedni dobór ludzi i stanowisk. Świadomość stylów myślenia  pozwala zredukować koszty wynikające z niedopasowania osób do stanowiska i zespołu.

 

 

 

  

 

CS

 

Przez skuteczną perswazję

do zaangażowania

 

Umiejętność rozpoznawania stylów myślenia umożliwia
zrozumienia tego, jak inni ludzie postrzegają świat.
FPL CS® pozwala tak dobrać sposób komunikowania się,
by jak najskuteczniej przekonywać i motywować innych.

 

 

Zadaj pytanie

+